Hoogbegaafdheid | Hoogsensitiviteit

Buikpijn, vaak boos, van de hak op de tak, Maar vooral: onbegrepen. Hoogbegaafde kinderen hebben het moeilijk. Niet met dingen begrijpen, maar vooral met onbegrip om zich heen. Misschien is je kind zo slim dat je bang bent dat het je voorbij streeft. Laten we elkaar leren begrijpen. Neem contact op.

Ongrijpbaar en onbegrepen

“Iedereen is geniaal.
Maar als je een vis afrekent op hoe goed
ze in een boom kan klimmen,
gelooft ze haar hele leven dat ze dom is.”
– Albert Einstein –

 

Als niemand je kan volgen, lijkt het soms net of jij dom bent. Terwijl je juist drie stappen vooruit denkt. Dat hebben mensen niet altijd in de gaten. Herken je dit?

Klassikaal lezen helpt kinderen om sneller te leren lezen. Maar het gaat zo langzaam. Jij hebt de bladzijde al lang uit, want het is zo’n spannend verhaal. Je vergeet helemaal dat je in de klas zit. Ineens noemt de juf je naam. Jij moet lezen. Oei! Waar waren we? De juf wordt boos. Let toch eens op! Maar eigenlijk lette jij beter op dan iedereen, want jij had het al uit. Jij kunt toch al goed lezen? Maar ja, jij leest ook al boekjes sinds je twee was.


Buikpijn

Nadat de juf een reuze interessant verhaal heeft verteld, wil ze verder met de volgende les. Jij wilt meer weten, want je vindt het prachtig! Je blijft maar doorvragen. De juf verliest haar geduld. Je stelt wel goede vragen, maar we moeten nu echt door. Ook thuis hoor je steeds weer: “hou eens op met die moeilijke vragen.” Het zal wel aan jou liggen dan. Je slikt je vragen in en stopt het weg. Maar je moet zoveel vragen inslikken dat je er buikpijn van krijgt.


Boos en tegendraads

Hoogbegaafdheid gaat vaak hand in hand met onderpresteren. Het niveau van de klas ligt naar verhouding zo laag dat je kind zich permanent verveelt. Of gefrustreerd raakt door alle onbegrip om zich heen. Dat zorgt zowel op school als binnen het gezin voor spanning.

Een hoogbegaafd kind zorgt ook onder ouders voor hoofdbrekens. Ze zijn vaak bang dat het kind ze voorbij streeft in intelligentie en het ouderlijk gezag ondermijnt. Om grip te houden perken ze het kind in of kappen het af. Maar voor een hoogbegaafd kind is de zin “omdat ik het zeg” een onbevredigend antwoord. Door actie en reactie ontstaan patronen.


Harmonie herstellen

In mijn praktijk herstellen we harmonie in de relatie tussen ouders en uw hoogbegaafde kind. Aan de hand van reken- en taalspelletjes ontdekken we al snel hoe uw kind de wereld analyseert. En of uw kind überhaupt wel hoogbegaafd is of dat er wat anders speelt. We kweken begrip vanuit uw kind voor reacties uit zijn of haar omgeving en bieden de nodige structuur.