Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door mij met zorg samengesteld, voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Ik verstrek door middel van deze website alleen maar informatie over eigen activiteiten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Ik aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Ik heb geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele  onjuistheid en onvolledigheid van de op deze website online opgenomen informatie, prijzen of overige aankondigingen. Hoewel ik alles in het werk stel om misbruik te voorkomen, ben ik niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door mij worden onderhouden zijn alleen maar ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel ik uiterst selectief ben ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan ik niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, en voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door mij worden onderhouden wordt afgewezen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij mij of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan mij. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door mij.